Regler för attefallshus

Regler för attefallshus

Att bygga ett attefallshus är en möjlighet för dig som vill skapa extra yta och bostäder utanför ditt befintliga hus. Men det finns regler man måste följa, oavsett om du köper ett färdigbyggt hus eller bestämmer dig för att bygga ditt egna. Här kommer vi att se närmare på vad som gäller för att säkerställa att du följer lagar och regler.

Vad är attefallshus?

Attefallshus är en typ av mindre bostad som man bygger antingen i anslutning till ett befintligt hus eller fristående. De flesta attefallshus är ungefär 25 kvadratmeter stora och har en liten uteplats. Attefallshus är vanligtvis mycket enkla att bygga och inreda, men det finns många olika regler för hur man får bygga dem. De allra flesta attefallshus ligger på samma tomt som det befintliga huset, men det finns också möjlighet att bygga dem i andra områden.

Vad får ett attefallshus användas till?

En attefallshus får användas till många olika saker. Man kan ha det som ett gästhus, för att lagra saker i, eller som en extra yta för hemmakontor. Exempel på saker du kan göra i ett attefallshus:

  • Jobba – gör ditt attefallshus till ditt nya drömkontor.
  • Övernattning – har du gäster på besök är attefallshuset en räddare i nöden.
  • Umgås – bjud över några vänner och ha en spelkväll. Vi alla vet att spelregler kan komma med diskussioner, så ha koll på vilka spelregler som gäller.

Attefallshus har många användningsområden och det är upp till var och en att avgöra vad man vill använda dem till.

Hur stort får ett attefallshus vara?

Ditt attefallshus får inte överstiga 4 meter i höjd och 30 kvadratmeter i storlek totalt. Detta innebär att du kan ha fler än ett attefallshus så länge de inte överstiger 30 kvadratmeter. Om du planerar att bygga ett attefallshus som är närmre än 4,5 meter från angränsande grannar kan du behöva tillstånd från dem.

Lagar och regler för attefallshus

Boverkets byggregler för attefallshus

En av de stora frågorna kring attefallshus är huruvida de följer Boverkets byggregler. Attefallshus är ofta mycket enkla i sin konstruktion och det finns ingen särskild lagstiftning för dessa hus. Därför är det viktigt att du som vill bygga ett attefallshus själv kontrollerar att huset uppfyller gällande bestämmelser.

Miljöbalken

Om du vill bygga nära en sjö, ett hav eller en flodbank – se till att kontrollera med din lokala byggnadsnämnd. Du behöver troligen ett särskilt tillstånd om det är inom 100 meter från vattenkällan, och det kan finnas ytterligare regler längs allmänna vägar och järnvägsområden.

Var är det förbjudet att bygga attefallshus?

Det är inte tillåtet att bygga attefallshus i områden som anses vara värdefulla. Finns det en flygplats eller militärt övningsområde i närheten är det inte heller tillåtet att bygga attefallshus. Är du osäker på vad som gäller för just din kommun se till att kontakta byggnadsnämnden i ditt område. 

Sammanfattning

I Sverige finns det vissa grundläggande regler som gäller för byggandet av Attefallshus. Dessa regler är till för att säkerställa att husen uppfyller vissa minimikrav på säkerhet och bekvämlighet. Se till att besöka boverket för de senaste uppdateringarna.