innsbruck.flyg.1

Det finns många svåra flygplatser runtomkring i världen, men Innsbruck räknas som en av de tre svåraste i Europa. Det som avgör om en flygplats är svår eller inte beror på terrängen och vädret. Är flygplatsen exempelvis omgiven av berg är det väldigt viktigt att piloten håller en rak kurs. Är det dåligt väder med snö, dåligt sikt och blåst blir det självklart ännu svårare. Om det bara blåser och blåsten ligger längs med landningsbanan ska det inte vara några större problem.

För en del flygplatser måste piloterna till och med ha specialutbildning och det gör dem med hjälp av flygsimulatorer. Via dem får de gå igenom och öva på olika scenarion när det kommer till starter och landningar. Det piloter också kan öva på är hur man flyger om en motor skulle stanna. Det praktiska är också viktigt men innan en pilot får börja flyga till en viss destination måste denne åka många gånger med en instruktör eller en annan pilot som varit där många gånger tidigare. Därefter handlar det om att flyga dit kontinuerligt.

Så, Innsbruck anses då vara en av Europas svåraste flygplatser. Varför då? För att flygplatsen ligger i en dalgång med höga berg runtomkring, vilket gör inflygningen begränsad. Blir det för mycket blåst så skapas det virvlar som ger turbulens. Luftfartsmyndigheterna i Österrike kräver extra träning för de piloter som ska flyga in på Innsbruck. Dock ska detta inte göra så att man blir avskräckt från att besöka Innsbruck. Snarare tvärtom då man nu vet att man flyger med extremt välutbildade piloter.